Corona

På grund av den allvarliga situationen med Covid-19 måste vi, för att skydda både våra patienter och personal, minska antalet besökande och därmed smittorisken på Emmakliniken så mycket som möjligt.

Ultraljud

På Emma kliniken har vi sedan vi blev etablerade i 2008 haft stor glädje av att ha både föräldrar och anhöriga med till ultraljudsundersökningen. Tyvärr kan vi från måndag den 16e mars inte ha medförälder eller anhöriga med till ultraljudsundersökningar längre. Medföräldern/anhöriga måste uppehålla sig utanför kliniken under tiden. Vi förstår att man har sett fram emot besöket, och vi är ledsna över situationen, men vi måste prioritera patienternas och personalens hälsa.

Vi uppmanar därför medföräldern/anhöriga att inte komma till kliniken om det inte är absolut nödvändigt, tex. att den gravida inte kan ta sig till kliniken själv. Är det språkproblem kan vi lämna information till make/anhörig via telefon.

BVC

På Emma kliniken BVC följer vi Region Skånes riktlinjer och föräldragrupperna ställs in tills vidare.

Vi ber er att vid besök på BVC att endast 1 förälder kommer med barnet och att eventuella syskon inte följer med.

Om ni har varit utomlands eller känner några symtom ber vi er stanna hemma och omboka tiden hos oss.