Om Emma BVC i Malmö

Emma BVC – din barnavård i Malmö

Emma BVC i Malmö är en privat barnavårdscentral som har avtal med Region Skåne om att bedriva barnhälsovård för barn mellan 0-6 år. Detta är kostnadsfritt.

Vi som arbetar här på Emma BVC är barnsjuksköterskor och barnläkare.

För att göra det enklare för er som föräldrar att ge ert barn den bästa starten i livet vill vi ge er den bästa servicen och omtanken.

Vår målsättning är att främja ditt barns hälsa, utveckling och trygghet, detta gör vi genom att arbeta med förebyggande hälsa. Tillsammans med dig som förälder vill vi se till att ditt barn får den bästa hälsovården utefter de mål som Region Skåne har satt upp. Vi kommer att finnas där under de första 5 levnadsåren i ditt barns liv.

Vi har alla ett stort engagemang i vårt arbete och ser fram mot att träffa alla barn och föräldrar.

Vi erbjuder:

 • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
 • Föräldragrupper
 • Tematräffar
 • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat m.m.
 • Läkarbesök för kontroll av barnets utveckling
 • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
 • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
 • Egenvårdsråd
 • Vi har även tillgång till BHV-psykolog, logoped, förskolans specialpedagoger, barnläkare och barnklinik. Vid behov får ditt barn kontakt med barnortopist (syn) och barnaudionom (hörsel). Vi följer basprogrammet inom Region Skåne.

Från och med 1 september kommer Pernille att arbeta måndag, onsdag och torsdag.

 

Basprogram

1 januari 2016 ersattes det gamla Barnhälsovårdsprogrammet med ett nytt. Det finns vissa förändringar i det nya. Barn som är födda fram till 20151231 kommer succesivt att slussas över till det nya programmet enligt ett givet schema.

BHV-programmet – en översikt

NärVad kommer att händaVem deltar
1-2 veckorInskrivning med hembesök eller besök på BVCBVC sköterska
2-3 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, viktBVC sköterska
4 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdBarnläkare+BVC sköterska team
6-8 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdBVC sköterska
2 månaderEPDS samtal (mammasamtal)BVC sköterska
3 månaderHälsokontroll, vikt, längd och vaccination 1BVC sköterska
4 månaderHälsokontroll, vikt och längdBVC sköterska
5 månaderHälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2BVC sköterska
6 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdBarnläkare + BVC sköterska Team
8 månaderHembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längde och information om barnsäkerhetBVC sköterska
10 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdBVC sköterska
12 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3Barnläkare+BVC sköterska Team
18 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccinationBVC sköterska
2½ – 3 årHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutvecklingBarnläkare+BVC sköterska Team
4årHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutvecklingBVC sköterska
5årHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccinationBVC sköterska

Man kan läsa mer om det nya basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.

Tematräffar

De tematräffar vi erbjuder är den nya familjen, Mat!Mata!Äta!, Olycksförebyggande information och tandhygienisten informerar.

Tid, plats och kostnad ser ni under varje flik till höger.

Olycksfallsförebyggande information

Vi kommer att prata om hur man kan göra sitt hem säkrare och hur man kan förebygga olycksfall. Vad kan ni som föräldrar tänka på för att förhindra att ert barn råkar ut för olyckor.

När rekommenderas kursen? Från 7-10 månader
När hålls kursen? Så fort vi får nya tider kommer de att läggas ut.
Hur lång tid tar det? 1 1/2 timmar
Hur många kan deltaga?
Maximalt 12 föräldrapar/träff
Hur anmäler man sig? E-posta namn, tema och datum du/ni önskar att deltaga till tematraffar@emmabvc.se
Vad kostar det? Kostnadsfri

 

Tandhygienisten informerar

Tandhygienisten från Smile Malmö Slottstaden informerar om barns tandhälsa.

När rekommenderas kursen? Passar barn som är ca 10 månader
När hålls kursen? Så fort vi får nya tider kommer de att läggas ut.
Hur många kan deltaga? Maximalt 12 föräldrapar
Hur anmäler man sig? E-posta namn, tema och datum du/ni önskar att deltaga till tematraffar@emmabvc.se
Vad kostar det? Kostnadsfri

 

Föräldragrupper

Ni kommer att bli inbjudna till att delta i föräldragrupper här hos oss på emma BVC. Vi kommer att skicka hem ett brev når det barn är omkring 2-3 månader.

Under det första halvåret kommer det vara 5 grupptillfällen i fasta grupper och sedan kommer det att finnas 4 olika tillfällen med teman, där man kommer att få anmäla sitt intresse genom att skriva upp sig på en lista, maila eller ringa. Vissa av dessa kommer att vara avgiftsbelagda.

Vilka teman, barnets ålder, datum, tid och kostnad kommer att finnas på tematavlan i vårt väntrum och på hemsidan.

Vi kommer alla tre som arbetar på BVC att hålla i föräldragrupperna vid olika träffar.

Syskon är välkomna att vara med.

Syftet med föräldragrupperna är:

 • Ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarns behov och utveckling
 • Ökad kontakt med andra föräldrar med möjlighet att dela erfarenhet och upplevelser
 • Ökad medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden

Inskriv BVC

Önskar ni att lista ert barn hos oss på emma BVC måste ni fylla i  Valblanketten för val av BVC och skicka den till oss. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och det är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Man kan göra på olika sätt för att göra ett aktivt val.

Man kan välja BVC redan under graviditeten. Det kan vara skönt att ha det mesta klart innan barnet kommer. Om ni inte gör något aktivt val av BVC så listas eras barn på den BVC som ligger närmast där ni bor fågelvägen. Du kan få valblankett hos din barnmorska.

Du kan även fylla i blanketten hos oss eller skriva ut den på Region Skånes hemsida och skicka den till oss.

Du kan också gå in på 1177 vårdguidens e-tjänst.

Eller ring oss så hjälper vi till med listningen. Nada 0760406690, Annelie 0760001630 eller Pernille 0760381871.

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller att skicka ett e-mail.

Sjukt barn

Om ert barn är sjukt och ni behöver komma i kontakt med sjukvården skall ni ringa till den vårdcentral som ni är listad på. Ni är också välkomna att få råd av oss.

Man ska inte gå till sin BVC när barnet är sjukt, eftersom det finns en risk att smitta sprids. Ta heller inte med sjuka syskon.

När BVC och vårdcentralen är stängd hänvisar vi 1177.se där finns många egenvårdsråd om barns hälsa. Det går också utmärkt att ringa dem på telefonnummer 1177, dygnet runt.

Barnakutens mottagning är öppen dygnet runt

Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112.

Du känner väl till att ditt barn vid sjukdom bör vara listad vid en vårdcentral? Läs mer på Hälso- och vårdval i Skåne eller titta på 1177 vårdguidens e-tjänst.

Nyttiga länkar

Vid sjukdom och olycksfall:

När ska man ringa SOS Alarm? På deras hemsida kan du läsa mer.

Har ditt barn fått i sig något olämpligt? Giftinformationscentralen kan hjälpa till.

Allmän vård och barnavård:

Mina Vårdkontakter är en utmärkt tjänst som Region Skåne tillhandahåller. Här kan du göra hälsoval för dig själv och dina barn, du kan också kontrollera recept från apoteket och i vissa fall kan man förnya recept, ändra tider osv. Det varierar för olika mottagningar.

Vårdguiden har mycket intressant information för alla. Här finns information om det mesta och de har också temasidor om barn och föräldrar och fakta och råd om olika sjukdomar och besvär man kan ha både som vuxen och barn.

Andra viktiga resurser för föräldrar kan du även hitta på konsumentverkets hemsida

Livsmedelsverket har många goda råd om mat för barn upp till ett år. Det är tänkt som ett stöd för familjen och passar de allra flesta.

Söker du information om vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet så finns mer information på Folkhälsomyndigheten webb

Ibland kan man behöva extra stöd som småbarnsförälder om omställningen blivit svår eller av andra skäl. Då kan man vända sig till Barnhälsovårdspsykologerna som kan hjälpa till både med barnafrågor och föräldrafrågor.

Amning:

Amning kan vara både lätt och svårt. På sjukhusets amningsmottagning kan man få extra hjälp och stöd om man skulle behöva. Det finns också mycket information att läsa på amningshjälpen och här finns svar på de flesta frågor man kan ha.

Barnsäkerhet

På konsumentverkets sidor kan man få mycket bra information om barnsäkerhet, men också en massa annan nyttig information som kan vara bra att känna till.