Om Emma BVC i Malmö

Emma BVC – din barnavård i Malmö

Emma BVC i Malmö är en privat barnavårdscentral som har avtal med Region Skåne om att bedriva barnhälsovård för barn mellan 0-6 år. Detta är kostnadsfritt.

Vi som arbetar här på Emma BVC är barnsjuksköterskor, allmänläkare och barnläkare.

För att göra det enklare för er som föräldrar att ge ert barn den bästa starten i livet vill vi ge er den bästa servicen och omtanken.

Vår målsättning är att främja ditt barns hälsa, utveckling och trygghet, detta gör vi genom att arbeta med förebyggande hälsa. Tillsammans med dig som förälder vill vi se till att ditt barn får den bästa hälsovården utefter de mål som Region Skåne har satt upp. Vi kommer att finnas där under de första 5 levnadsåren i ditt barns liv.

Vi har alla ett stort engagemang i vårt arbete och ser fram mot att träffa alla barn och föräldrar.

Vi erbjuder:

 • Hembesök för nyfödda och adoptivbarn
 • Föräldragrupper
 • Tematräffar
 • Stöd genom samtal om barns vardagsvanor som sömn, mat m.m.
 • Läkarbesök för kontroll av barnets utveckling
 • Besök där vi följer barnets utveckling från nyfödd till 6 år
 • Vaccination enligt Socialstyrelsens program
 • Egenvårdsråd
 • Vi har även tillgång till BHV-psykolog, logoped, förskolans specialpedagoger, barnläkare och barnklinik. Vid behov får ditt barn kontakt med barnortopist (syn) och barnaudionom (hörsel). Vi följer basprogrammet inom Region Skåne.

Mvh
Annelie
Verksamhetschef/BVC ssk

Basprogram

BHV-programmet – en översikt

NärVad kommer att händaVem deltar
1-2 veckorInskrivning med hembesök eller besök på BVCBVC sköterska
2-3 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, viktBVC sköterska
4 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdLäkare+BVC sköterska team
6-8 veckorHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd, rotavirusvaccination dos 1BVC sköterska
2 månaderEPDS samtal (mammasamtal)BVC sköterska
3 månaderHälsokontroll, vikt, längd, vaccination 1 och rotavirusvaccination 2BVC sköterska
3 - 5 månaderEnskilt föräldrasamtal, pappa/partnersamtalBVC sköterska
4 månaderHälsokontroll, vikt och längdBVC sköterska
5 månaderHälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2BVC sköterska
6 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdLäkare + BVC sköterska Team
8 månaderHembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längde och information om barnsäkerhetBVC sköterska
10 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längdBVC sköterska
12 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3Läkare+BVC sköterska Team
18 månaderHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccinationBVC sköterska
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutvecklingBVC sköterska
3årHälsokontroll, hälsosamtal, vikt, längd och BMILäkare+BVC sköterska Team
4årHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutvecklingBVC sköterska
5årHälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccination. Sammanfattning inför skolstartBVC sköterska

Man kan läsa mer om det nya basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.

Föräldragrupper

Ni kommer att bli inbjudna till att delta i föräldragrupper här hos oss på Emma BVC. Vi kommer att skicka hem ett brev när det barn är omkring 2-3 månader.

Vi har även möjlighet att erbjuda HLR för barn mot en kostnad.

Vilka teman, barnets ålder, datum, tid och kostnad kommer att finnas i pärmen.

Alla vi som arbetar på Emma BVC hållar i föräldragrupperna vid olika träffar.

Syftet med föräldragrupperna är:

 • Ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarns behov och utveckling
 • Ökad kontakt med andra föräldrar med möjlighet att dela erfarenhet och upplevelser
 • Ökad medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden

Inskriv BVC

Önskar ni att lista ert barn hos oss på Emma BVC måste ni fylla i valblankett för val av BVC och skicka den till oss. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och det är kostnadsfritt. Alla är välkomna!

Man kan göra på olika sätt för att göra ett aktivt val

Man kan välja BVC redan under graviditeten. Det kan vara skönt att ha det mesta klart innan barnet kommer. Om ni inte gör något aktivt val av BVC så listas era barn på den BVC som ligger närmast där ni bor fågelvägen. Du kan få valblankett hos din barnmorska.

Du kan även fylla i en blanketten och skicka in till oss. Den finns att skriva ut på 1177 sida, valblankett

Du kan också gå in på 1177 vårdguidens e-tjänst.

Eller ring oss så hjälper vi till med listningen. Nada 0760406690, Anna 0704678517 eller Annelie 0760001630

Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller att skicka ett e-mail.

Sjukt barn

Om ert barn är sjukt och ni behöver komma i kontakt med sjukvården skall ni ringa till den vårdcentral som ert barn är listat på. Ni är också välkomna att få råd av oss.

Man ska inte gå till sin BVC när barnet är sjukt, eftersom det finns en risk att smitta sprids. Ta heller inte med sjuka syskon.

När BVC och vårdcentralen är stängd hänvisar vi 1177.se där finns många egenvårdsråd om barns hälsa. Det går också utmärkt att ringa dem på telefonnummer 1177, dygnet runt.

Barnakutens mottagning är öppen dygnet runt

Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112.

Du känner väl till att ditt barn vid sjukdom bör vara listad vid en vårdcentral? Läs mer på Hälso- och vårdval i Skåne eller titta på 1177 vårdguidens e-tjänst.

Nyttiga länkar

Vid sjukdom och olycksfall:

När ska man ringa SOS Alarm? På deras hemsida kan du läsa mer.

Har ditt barn fått i sig något olämpligt? Giftinformationscentralen kan hjälpa till.

Allmän vård och barnavård:

Mina Vårdkontakter är en utmärkt tjänst som Region Skåne tillhandahåller. Här kan du göra hälsoval för dig själv och dina barn, du kan också kontrollera recept från apoteket och i vissa fall kan man förnya recept, ändra tider osv. Det varierar för olika mottagningar.

Vårdguiden har mycket intressant information för alla. Här finns information om det mesta och de har också temasidor om barn och föräldrar och fakta och råd om olika sjukdomar och besvär man kan ha både som vuxen och barn.

Andra viktiga resurser för föräldrar kan du även hitta på konsumentverkets hemsida

Livsmedelsverket har många goda råd om mat för barn upp till ett år. Det är tänkt som ett stöd för familjen och passar de allra flesta.

Söker du information om vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet så finns mer information på Folkhälsomyndigheten webb

Ibland kan man behöva extra stöd som småbarnsförälder om omställningen blivit svår eller av andra skäl. Då kan man vända sig till Barnhälsovårdspsykologerna som kan hjälpa till både med barnafrågor och föräldrafrågor.

Amning:

Amning kan vara både lätt och svårt. På sjukhusets amningsmottagning kan man få extra hjälp och stöd om man skulle behöva. Det finns också mycket information att läsa på amningshjälpen och här finns svar på de flesta frågor man kan ha.

Barnsäkerhet

På konsumentverkets sidor kan man få mycket bra information om barnsäkerhet, men också en massa annan nyttig information som kan vara bra att känna till.