Om Emma ultraljud

Coronavirus

Tillsvidare får en (1) frisk vuxen följa med in på ultraljudsundersökningen. Tyvärr inga barn.

Vi tackar för ert tålamod och hälsar er välkomna till oss.

Om Emma ultraljud

Emma ultraljud är en privat specialistmottagning för graviditetsultraljud och fosterdiagnostik. Emmakliniken har varit verksam i Malmö sedan 2008 samt i Lund från 2019.

Alla våra undersökningar utförs av välutbildade och FMF-certifierade (Fetal Medicine Foundation) ultraljudsbarnmorskor och specialistläkare med många års erfarenhet. Våra barnmorskor har alla mycket lång erfarenhet av graviditets ultraljud. Alla har FMF’s certifiering och 2a trimester certifiering (anatomigranskning vecka 18-20).

På Emma Ultraljud utförs ett stort antal ultraljudsundersökningar. Både för privat betalande och i samarbeta med ett flertal barnmorskemottagningar.

Alla gravida i Region Skåne erbjuds en ultraljudsundersökning i 1 trimester som kan kompletteras med ett blodprov och ge ett riskvärde för kromosomavvikelser främst Down syndrom (KUB).

Fosterdiagnostik i form av fostervattenprov och moderkaksprov görs när KUB-undersökningen har visat en förhöjd risk för Down syndrom eller att det finns annan indikation. Vår läkare som utför provtagningen har utfört tusentals prover och har många års erfarenhet.

Kvinnor som vid KUB får en förhöjd risk för kromosomavvikelse kan istället välja att göra ett NIPT-test (läs mera under fliken NIPT-test), där man i ett blodprov från den gravida kvinnan kan analysera fostrets kromosomer. Även kvinnor som inte har en förhöjd risk vid KUB men önskar ett test med större säkerhet, kan bekosta ett NIPT-test själva.

Alla gravida erbjuds också en ultraljudsundersökning i vecka 18-20 (RUL).

Det är barnmorskan på din mottagning som skickar remisser till dessa undersökningar samt om särskilda behov finns till ytterligare undersökningar. Under fliken Partners kan du se vilka mottagningar vi samarbetar med.

Man är alltid välkommen att själv bekosta en extra ultraljudsundersökning, se nästa flik.

På Emmakliniken finns det alltid tillgång till läkare med specialistkunskap i fosterdiagnostik och ultraljud.

Undersökningar

Hos Emma ultraljud erbjuder vi flera olika undersökningar för gravida däribland KUB test och tidigt ultraljud.

Vid alla undersökningar är huvudsyftet att kontrollera fostrets utveckling och storlek.  Vid KUB är syftet också att beräkna risken för att fostret skulle kunna ha Down syndrom. Könet kan vanligen ses från vecka 18. Från vecka 24 kan tillväxtundersökningen suppleras med 3D/4D.

Klicka på menyn till vänster för att läsa mera om de olika undersökningarna.

Viabilitetsskanning

Vecka 8 till hemsidanViabilitet refererar till liv och viabilitetsskanning är den ultraljudsundersökning som utförs allra tidigast i graviditeten. Den är främst till för att kunna verifiera att hjärtat slår som det ska, se hur stort fostret är och beräkna graviditetslängden samt se om det finns mer än ett foster. (Vill du veta mer om tvillingar, se nedan.)

En viabilitetsundersökning kan också vara aktuell om ni känner er oroliga, om den gravida tidigare haft missfall eller utomkvedshavandeskap (dvs. graviditet utanför livmodern) eller om det förekommit blödningar eller smärta. På dessa indikationer kan tid enbart bokas via mail eller telefon och endast till undersökning på kliniken i Malmö.

I många av de fall där en graviditet slutar med ett missfall har det från början aldrig funnits ett foster. Ser man ett foster med hjärtaktivitet vid ultraljudsundersökningen är risken för missfall mindre. Det kan därför ge extra trygghet att genomföra en tidig undersökning.

Ett foster som är åtta fullgångna veckor (v.8+0) mäter cirka 15 mm och vid 10 fullgångna (10+0) veckor cirka 40 mm. Beroende på hur långt graviditeten är gången är det ganska stor skillnad på hur mycket man kan se vid undersökningen. Fostrets armar och ben kan man börja se runt vecka 10.

När utförs undersökningen?

Denna undersökning rekommenderar vi från graviditetsvecka 8+0 till 11+0.

Undersökningen kan utföras tidigare om särskilda behov finns (till exempel om den gravida tidigare har haft ett utomkvedshavandeskap) – men kan då enbart bokas via mail eller telefon och endast till undersökning på kliniken i Malmö.

Behövs några förberedelser?

Det är bra om urinblåsan inte är helt tom vid undersökningen. Blåsan lyfter nämligen upp livmodern något, vilket underlättar undersökningen.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs ultraljudsundersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen. Ibland kan dock en vaginal undersökning vara nödvändig för att kunna ge en bättre bild av fostret.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 20-30 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport.
 • Pappersbilder (2D – svart/vit)

Fakta om tvillingar:

Tvillingar kan antingen vara enäggs- eller tvåäggstvillingar och vilket som föreligger kan endast i vissa fall fastställas vid en ultraljudsundersökning. Tvåäggstvillingar har var sin moderkaka, yttre fosterhinna (chorion) och inre fosterhinna (amnion). Enäggstvillingar kommer från ett befruktat ägg som har delat sig. Sker delningen inom fyra dagar efter befruktningen får enäggstvillingarna var sin moderkaka samt en yttre och en inre fosterhinna. Vid en viabilitetsundersökning kommer man således inte kunna särskilja den här typen av enäggstvillingar från tvåäggstvillingar. Sker däremot delningen efter fyra dagar kommer tvillingarna få en gemensam moderkaka och yttre fosterhinna men var sin inre fosterhinna och detta kan ses vid en ultraljudsundersökning.

Tidigt ultraljud

Vecka_12_5_JPEGEn tidig ultraljudsundersökning, utförs från graviditetsvecka 11+0 till 14+0. Fostrets utveckling kan bedömas till en viss grad men det är för tidigt för en noggrannare bedömning av fosteranatomin.

I vecka 11+0 är fostret ca 40 mm långt från huvud till stjärt, och i vecka 13+6 är fostret 84 mm. Måttet från huvud till stjärt kallas sitthöjd eller CRL (Crown Rump Length) och det måttet används för att bestämma graviditetslängden. Graviditetslängden anges vanligen som antalet veckor och dagar som har gått, dvs. vecka 11+5 innebär att elva veckor och fem dagar har gått av graviditetens 40 veckor. Att vara i vecka 12 innebär då 11+0 till 11+6. Skulle det vara mer än ett foster kan vi tala om ifall det är enäggstvillingar med gemensam yttre fosterhinna. Enäggstvillingar med var sin yttre fosterhinna kan inte skiljas från tvåäggstvillingar på en ultraljudsundersökning så här tidigt. (Se Fakta om tvillingar under fliken viabilitetsundersökning) Barnmorskan kan också bedöma moderkakans placering.

Undersökningen utförs i 2D (vanlig svartvitt).

När utförs undersökningen?

Denna undersökning rekommenderar vi från 11+0 till 13+6 veckor.

Behövs några förberedelser?

Det är bra om urinblåsan inte är helt tom vid undersökningen. Blåsan lyfter nämligen upp livmodern något, vilket underlättar undersökningen.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs ultraljudsundersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen. Ibland kan dock en vaginal undersökning vara nödvändig för att kunna ge en bättre bild av fostret.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 20-30 minuter.

Ni får med er hem:

Skriftlig rapport.
Pappersbilder (2D – svart/vit).
Det finns även möjlighet att köpa ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen för 95 kronor.

KUB

product_kub

KUB står för Kombinerat Ultraljud och Biokemi och innebär att man kombinerar resultatet av en ultraljudsundersökning med resultatet av ett blodprov för att där igenom beräkna risken för att barnet kan ha kromosomavvikelsen trisomi 21 (Downs syndrom). Risken för två mindre vanliga kromosomavvikelser trisomi 13 (Pataus syndrom) och trisomi 18 (Edwards syndrom) kan också beräknas.

Vid KUB-testet kan man upptäcka ca 90 % av de graviditeter där fostret har Downs syndrom. Resultatet kan sedan vara till hjälp vid beslutet om man vill gå vidare med invasiv fosterdiagnostik genom ett moderkaksprov eller ett fostervattenprov.

Ultraljudsundersökningen

Vid KUB-testet mäts en vätskespalt i nackgropen hos fostret. Ju större nackspalt desto större risk för Downs syndrom. Genom måttet på vätskespalten kan man i kombination med mammans ålder, graviditetslängd och blodprov göra en beräkning av risken för att det väntade barnet har Downs syndrom.

Vid ultraljudsundersökningen bedöms också antal foster och graviditetslängd. Man kan bedöma fostrets utveckling till en viss grad, men det är för tidigt för en noggrannare bedömning av fosteranatomin.

Skulle det vara mer en ett foster kan vi tala om ifall det är enäggstvillingar som har gemensam yttre fosterhinna. Andra enäggstvillingar kan dock på ultraljud inte skiljas från tvåäggstvillingar. Ultraljudsbarnmorskan bedömer också moderkakans placering.

Blodprovet

I blodprovet mäts graviditetshormonet beta-hCG och placentaproteinet PAPP-A eftersom det finns ett samband mellan nivåerna av dessa hormon och Downs syndrom. Labmedicin Skåne utför våra blodprovsanalyser. Blodprovet kan med fördel tas innan ultraljudsundersökningen. Ni är således välkomna att komma till kliniken för att ta blodprovet senast 8 dagar innan ultraljudsundersökningen. Tas blodprovet samtidigt som ultraljudet skickas svaret på KUB-testet hem till er när labb-analysen och kalkyleringen av resultatet är klar.

Kromosomavvikelse, kvinnans ålder och hög risk

Risken för att föda ett barn med Downs syndrom, trisomi 13 och 18 ökar med kvinnans ålder, men det förekommer i alla åldrar. Nedan presenteras risken för att en kvinna föder ett barn med Downs syndrom.

Vad som räknas som hög sannolikhet varierar i olika regioner.

I region Skåne räknas sannolikheten ökad om den är högre än 1:1000 för trisomi 21 (Downs syndrom).

 

Ålder Risk för Downs Syndrom (Vecka 12)
20 1 på 1070
25 1 på 950
30 1 på 630
32 1 på 460
34 1 på 310
36 1 på 200
38 1 på 120
40 1 på 70
42 1 på 40
44 1 på 20

KUB-svaret

Den ultraljudsbarnmorska som utför KUB undersökningen förklarar resultatet efter undersökningens slut.

Av svaret framgår dels den generella sannolikheten för åldersgruppen, samt hur sannolikheten ändras efter KUB undersökningen.

NIPT erbjuds vid en förhöjd sannolikhet mellan 1:51-1:1000, patienten får lämna ett blodprov där man fångar upp fostrets DNA i blodet, provet skickas för analys till klinisk genetik i Lund.

Amniocentec (fostervattenprov) eller CVS (moderkaksprov) erbjuds vid en förhöjd sannolikhet mellan 1:2-1:50.

När det gäller trisomi 13 och trisomi 18 är gränsen 1:2-1:150 för att bli erbjuden vidare fosterdiagnostik.

De allra flesta foster som får en förhöjd sannolikhet på KUB har inga av dessa ovanstående kromosomavvikelser.

Vid KUB test utan remiss från mödravårdscentralen, dvs där du bekostar undersökningen själv, gäller region Skånes riktlinjer för vidare fosterdiagnostik.

Tvillinggraviditeter:

KUB-undersökningen vid tvillingar sker på samma sätt. Vi avsätter 60 minuter till besökstiden.

IVF-graviditeter:

KUB-test kan utföras vid IVF-graviditeter. Vi behöver alltid veta transferdagen. Om frusna ägg använts behöver vi dessutom veta datumen då äggen frystes. Vid äggdonation behöver vi veta donatorns ålder vid äggplockningstillfället.

När utförs undersökningen?

Ultraljudsundersökningen utförs mellan vecka 11+4 och 13+6 men vi rekommenderar att boka ultraljudsundersökningen från 12+0 till 13+2. Blodprovet tas från vecka 9+0 till 13+2.

Behövs några förberedelser?

Det är bra att urinblåsan inte är helt tom under undersökningen. Blåsan lyfter upp livmodern lite och det blir lättare att se.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs undersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 45 minuter. Vid tvillingar 60 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport.
 • Pappersbilder (2D – svart/vit).
 • Det finns även möjlighet att köpa ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen för 95 kronor.

 

 

Tidig anatomigranskning

Vecka_19_5_JPEGEn tidig anatomigranskning rekommenderar vi att man gör i graviditetsvecka 15+0 till 16+6. Man kan, liksom vid det tidiga ultraljudet, bedöma graviditetslängd och antal foster men det är också möjligt att upptäcka gravare avvikelser i fosterutvecklingen. Det eftersträvas att utföra samma undersökning som vid anatomigranskningen men eftersom fostret ännu inte är så stort, är det svårare att bedöma och en tidig anatomigranskning ersätter därför inte anatomigranskningen i vecka 18-20. Observera att vi inte talar om barnets kön vid denna tidpunkt i graviditeten, det gör vi först efter 18 fullgångna veckor.

När utförs undersökningen?

Denna undersökning rekommenderar vi från 15 +0 till 16+6 veckor.

Behövs några förberedelser?

Inga speciella förberedelser behövs.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs ultraljudsundersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 30 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport med den medicinska undersökningen.
 • Pappersbilder (2D – svart/vit).
 • Det finns även möjlighet att köpa ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen för 95 kronor.

Anatomigranskning

Vecka_19_5_JPEGAnatomigranskningen i graviditetsvecka 18+0 till 24+0 är till för att upptäcka avvikelser i fosterutvecklingen. Vid undersökningen bedöms antal foster, storlek och beräknad förlossningsdag. Därefter görs en systematisk genomgång av fostret enligt en checklista utarbetad av specialister i fostermedicin. Man bedömer huvud, hjärnans utveckling, ansikte, hjärta, bukvägg, magsäck, njurar, urinblåsa, ryggrad, armar, händer, ben och fötter. Bedömning av mängden fostervatten och moderkakans placering är också en del av undersökningen.

Anatomigranskningen motsvarar således den rutinultraljudskontroll som erbjuds i den offentliga vården runt vecka 19. Om vi skulle upptäcka en avvikelse i fostrets utveckling får ni professionell rådgivning direkt vid undersökningen. Vi hjälper även till att kontakta ert hemsjukhus för uppföljning om så önskas. För bosatta i Skåne kan vi erbjuda uppföljande undersökning i de fall ultraljudsbarnmorskan värderar att det finns behov för detta.

Undersökningen utförs i 2D (vanlig svartvit) och tar ca 30 minuter. Om ni önskar veta könet kan detta vanligen fastställas med stor säkerhet.

När utförs undersökningen?

Denna undersökning utför vi från 18+0 till 24+0 veckor. Vi rekommenderar att man är 19+0 eller lite längre i graviditeten.

Behövs några förberedelser?

Det är bra om urinblåsan inte är helt tom vid undersökningen. Blåsan lyfter nämligen upp livmodern något, vilket underlättar undersökningen.

Hur görs undersökningen?

Ultraljudsundersökningen utförs abdominellt, dvs. utanpå magen.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 30 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport.
 • Pappersbilder (2D – svart/vit).
 • Det finns även möjlighet att köpa ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen för 95 kronor.

Tillväxtkontroll

Vecka_19_5_JPEGTillväxtkontroll efter vecka 24+0 är till för att bedöma fostrets utveckling. Det gäller främst tillväxten men då somliga avvikelser i fosterutvecklingen kan uppstå senare eller inte vara synliga vid anatomigranskningen (vecka 18-21) kommer vi systematiskt att genomgå fostrets organsystem.

Fostrets storlek och tillväxt jämförs med den förväntade storleken vid den givna graviditetslängden. Mängden fostervatten uppskattas, moderkakans placering fastställs och fostrets hjärtrytm registreras. Efter vecka 30 kan man göra en uppskattning av barnets födelsevikt, förutsatt att fostret växer i samma takt som tidigare.

Upptäcks en avvikelse i fostrets utveckling får ni professionell rådgivning direkt vid undersökningen. Vi hjälper även till att kontakta ert hemsjukhus för uppföljning om så önskas. För bosatta i Skåne kan vi erbjuda uppföljande undersökning i de fall ultraljudsbarnmorskan värderar att det finns behov för detta.

Om ni önskar ta reda på barnets kön kan detta med stor säkerhet fastställas vid undersökningen.

När utförs undersökningen?

Undersökningen utförs mellan vecka 24+0 och fram till förlossningen.

Behövs några förberedelser?

Inga speciella förberedelser behövs.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs undersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 30 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport.
 • Pappersbilder (2D – svart/vit).
 • Det finns även möjlighet att köpa ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen för 95 kronor.

Tillväxtkontroll (tillval 3D)

Tillväxtkontrollen (tillval 3D) efter vecka 24+0 är främst till för att bedöma fostrets utveckling. Det gäller framförallt tillväxt men då somliga avvikelser i fosterutvecklingen kan uppstå senare eller inte vara synliga vid anatomigranskningen (vecka 18-21) kommer vi systematiskt att gå igenom fostrets organsystem.

Fostrets storlek mäts och tillväxten jämförs med den normala tillväxtkurvan. Mängden fostervatten uppskattas, moderkakans placering fastställs och man lyssnar på fostrets hjärtrytm. Efter vecka 30 kan man göra en uppskattning av barnets födelsevikt, förutsatt att fostret växer i samma takt som tidigare.

Upptäcks en avvikelse i fostrets utveckling får ni professionell rådgivning direkt vid undersökningen. Vi hjälper även till att kontakta ert hemsjukhus för uppföljning om så önskas. För bosatta i Skåne kan vi erbjuda uppföljande undersökning i de fall ultraljudsbarnmorskan värderar att det finns behov för detta.

Vad är 3D-ultraljud?

Tekniken innebär att ultraljudsapparaten utifrån en tvådimensionell bild kan konstruera en tredimensionell bild. Denna bild är mer lik ett vanligt foto och framställer fostret naturligare. 4D är som 3D men i realtid, vilket innebär att fostrets rörelser kan ses tredimensionellt.

Finns det begränsningar?

Bildkvaliteten påverkas av mängden fostervatten runt fostret. Efter 34 veckor är det ofta svårare att ta bra bilder. Skulle den gravidas BMI vara över 30 vid inskrivningen på MVC kan detta försvåra bildtagningen ytterligare. Skulle vi inte lyckas ta 3D-bilder av tillräckligt god kvalitet betalar ni endast för en Tillväxtkontroll utan 3D.

När utförs undersökningen?

Undersökningen utförs mellan vecka 24+0 och fram till förlossningen. De bästa förutsättningarna för 3D finns dock i vecka 26-30 då barnets storlek i förhållande till fostervattenmängden är optimal.

Behövs några förberedelser?

Inga speciella förberedelser behövs.

Hur görs undersökningen?

I de flesta fall utförs undersökningen abdominellt, dvs. utanpå magen.

Hur lång tid tar det?

Besökstiden är 30 minuter.

Ni får med er hem:

 • Skriftlig rapport.
 • Pappersbilder (3D).
 • Pappersbilder (2D – svart/vit).
 • Ett USB-sticka med digitala bilder från undersökningen.

Särskild indikation

Emma ultraljud tar emot patienter på privat basis, från barnmorskemottagningar i Region Skåne samt från privata och offentliga vårdgivare i regionen.

Gravida med en komplicerad graviditet eller sjukdomshistoria kan remitteras till ultraljud. Det kan vara till fosterhjärtskanning, blodflödesmätning, tidig missbildningsdiagnostik, uppföljning av avvikelser i fosterutvecklingen och annat.

Vi kan också ta emot patienter med ökad risk för kromosomavvikelser till moderkaksprov eller fostervattenprov. Det gäller dock enbart patienter från våra samarbetspartners eller patienter som har varit till KUB undersökning och som är bosatta i Skåne.

Patienter kan remitteras till gynekologiska ultraljudsundersökningar. Det är alltid den remitterande läkaren som sedan följer upp svaret.

Läkarundersökningar bokas via receptionen eller genom att skicka en remiss varefter vi kallar för undersökning.

NIPT

NIPT/HARMONY TEST

Vad är NIPT?

Namnet står för Non Invasive Prenatal Test.

I alla gravidas blod finns lite DNA från fostret. Genom en särskild teknik kan man undersöka detta DNA och med 99,9 % säkerhet fastställa om fostret har Downs syndrom (trisomi 21). Detta innebär att det finns tre stycken kromosom 21. Provet kan också med ca 95% säkerhet påvisa om det skulle finns ett extra kromosom 18 eller 13.

Emma ultraljud har tecknat avtal med företaget Ariosa Diagnostics, Inc. beläget i San Jose, Californien, USA, som har utvecklat Harmony-testet. Företaget har lång erfarenhet och mycket erkänd forskning. Ariosa har valt att enbart arbeta med läkare som har erfarenhet av prenatal diagnostik och vi har därför stort förtroende för företaget och Ariosa till oss.

I Sverige utförs Harmony NIPT av laboratoriet Life Genomics i Göterborg. Life Genomics är ackrediterat av Swedac enligt ISO 151189  för analys av Trisomi 13,18 och 21.

Blodprovet från den blivande mamman skickas till Life Genomics och svarstiden är ca 10-12 dagar. Blodprovet kan tas från graviditetsvecka 10 (10+0).

Det är viktigt att vara införstådd med att testet inte är diagnostiskt men ger ett riskvärde. För tillfället kan man undersöka för trisomi 21,13, 18 (trisomierna) samt kön, riskvärdet för könskromosomavvikelser samt mikrodeletionen 22q11 (Di George syndrom).

Downs syndrom är det vanligaste kromosomfelet.

Med testet kan man inte påvisa andra kromosomfel, t.ex. translokationer (där delar av två kromosomer sitter ihop) deletioner (del av kromosom saknas, frånsett 22q11) triploidi (fostret har 69 kromosomer) eller mosaik-tillstånd (blandning av celler med normal kromosomuppsättning med celler med avvikande kromosomer).

Testet kan användas vid tvillingar och det har ingen betydelse om graviditeten är spontan eller är resultatet av en IVF behandling.

Test resultat: Analysen kan påvisa Downs syndrom med en säkerhet på 99,9 %, ett KUB-test har en säkerhet på runt 90 %. Vid testet kan resultatet i 0,1 % visa en avvikelse utan att fostret är sjukt, detta kallas falskt positivt resultat.

Om resultatet visar en förhöjd risk kan man genom ett moderkaksprov eller fostervattenprov säkerställa om fostret har en kromosomavvikelse.

I ca 1-2 % av fallen är mängden av foster DNA i blodprovet för liten för att analysen ska kunna genomföras.

I 1-2 % av fallen kan svarstiden vara lite längre än 10-12 dagar.

Så fort svaret har kommit till oss får du svaret via telefon eller e-post av vår läkare.

Harmony-testet bör alltid föregås av en ultraljudsundersökning, för att bestämma graviditetslängden, antalet foster och utesluta allvarliga missbildningar. Det bästa alternativet anser vi därför vara en ultraljudsundersökning i vecka 12-13.

Vem lämpar testet sig för:

Alla som önskar en ännu högre säkerhet, än vad KUB-undersökningen kan ge.

Har KUB-testet gett en förhöjd risk kan man välja ett Harmony-test i stället för ett moderkaksprov eller fostervatten prov. Man undviker då den risk för missfall på ca 0,3-0,5 % som finns vid dessa provtagningar.

Testet rekommenderar vi inte i de fall där:

Nackspalten är 3,5 mm eller mera.

Mamman själv eller fadern till barnet är bärare av en translokation.

Risken för Down syndrom vid KUB-testet är högre än 1:50

Priser:

Ultraljudsundersökning och Harmony-test: 6 500 kr och inklusive 22q11 extra 1400Kr totalt 7900 kr

Om patienten redan under graviditeten gjort en KUB-undersökning eller ett tidigt ultraljud hos oss på Emma Ultraljud så är priset 6 100Kr plus 1400 kr för 22q11 analysen.

Trisomi:
Det betyder att det finns en extra kromosom. Den vanligaste är Down syndrom men en extra kromosom 21. Vid Edwards syndrom finns en extra kromosom 18 och Pataus syndrom en extra kromosom 13 dessa två avvikelser är mycket ovanligare och betydligt allvarligare men hög dödlighet.

Könskromosomer:
Testet kan ge information om könet (dock inte vid tvillingar) samt sannolikheten för att fostret har normala könskromosomer. Det kan således finnas en könskromosom för mycket. Hos pojkar XXY Klinefelters syndrom XXY samt hos flickor XXX Trippel X eller en könskromosom saknas hos flickor XO Turners syndrom.

22q11 syndromet:
22q11-deletionssyndrom orsakas av en medfödd kromosomavvikelse där en mindre del av det ena kromosom i kromosompar 22 saknas.
Symtomen och deras svårighetsgrad varierar mellan personer med syndromet. Det föds ungefär 25 barn med detta syndrom i Sverige per år dvs 1:4000 men incidensen är möjligen något högre runt 1:2000.
Syndromet innebär förändringar av flera organ och funktioner i kroppen. Medfödda missbildningar som hjärtfel och gomspalt är vanligt. Många har också immunbrist. Vanliga symtom är ätsvårigheter, sen utveckling, påverkat tal och täta luftvägsinfektioner. Även tänderna, hörseln, synen och tillväxten kan påverkas.
De flesta med syndromet har svårigheter med inlärning, koncentration och uppmärksamhet men av varierande svårighetsgrad. En del har autism.

 

Så här går en ultraljudsundersökning till

banmtn084

Undersökning sker i ryggläge på en brits. Du flyttar på kläderna så magen blir bar. Det används en ultraljudsgel som kan kännas lite kall precis när den stryks på. Med en ultraljudsgivare kan undersökningen sedan genomföras. Under tiden ser ni bilderna på fostret direkt på en 42” TV-skärm. Ultraljudsbarnmorskan beskriver under tiden vad ni ser och de mätningar av t.ex. fostrets storlek som görs.

En vaginal ultraljudsundersökning påminner lite om en gynekologisk undersökning. En vaginalgivare är en liten stav som förs upp i slidan. Det gör inte ont, men kan kännas lite obehagligt precis i början av undersökningen. Under tiden undersökningen pågår ser ni bilderna direkt på skärmen. En vaginal ultraljudsundersökning kan vara den lämpligaste metoden tidigt i graviditeten.

 

Boka ultraljud

I vår bokningskalender kan ni enkelt och snabbt boka tid hos oss. Har ni svårt att hitta en tid som passar er eller har några frågor kring själva bokningen är ni alltid välkomna att kontakta oss antingen via email eller telefon.

Klicka här för att boka tid (öppnas i annat fönster).

Hittar du ingen ledig tid maila oss gärna på info@emmaultraljudsklinik.se Så hjälper vi dig.

KUB test i Lund
Vid bokning av själv bekostat KUB test till mottagningen i Lund, vänligen skicka ett mail till info@emmaultraljudsklinik.se för att erhålla en remiss för blodprov inför undersökningen.

Avbokning
Undersökningar som ej avbokats senast 48 timmar innan bokad tid debiteras fullt pris.

Barnpolicy
På våra undersökningar som sker före graviditetsvecka 24 kan barn tyvärr inte vara med i undersökningsrummet, men EFTER graviditetsvecka 24 är barn över 7 år
Hjärtligt Välkomna

Frågor & Svar

Här har vi listat de vanligaste frågorna med svar. Om ni inte hittar just det som ni funderar över går det bra att maila oss direkt på info@emmaultraljudsklinik.se

Hur går en ultraljudsundersökning till?

Så här går en ultraljudsundersökning till.

Kan en ultraljudsundersökning vara farlig för fostret?

Ultraljud är ljudvågor med hög frekvens som inte kan höras av det mänskliga örat. Ultraljud har använts i mer än 30 år och det har inte framkommit några skadliga effekter på foster.

Får jag ta familjen med mig på undersökningen?

Vid alla undersökningar går det bra att ta med sig upp till tre vuxna. Små barn tycker sällan det är lika spännande med ultraljud som föräldrarna. De kan lätt bli otåliga och undersökningen kan bli splittrad för alla inblandade. Detta kan vara särskilt påtagligt om ultraljudet skulle visa något avvikande. Vår policy är därför att föräldrar får ta med sig barn över 7 år på alla våra undersökningar efter graviditetsvecka 24. Inga barn tillåts närvara i undersökningar som sker före graviditetsvecka 24.

Hur ska jag förbereda mig på ultraljudsundersökningen?

Du behöver inte förbereda dig på något speciellt sätt. Det kan under de första 20 graviditetsveckor vara en fördel att vara lite kissnödig, eftersom en välfylld urinblåsa lyfter upp livmodern och gör bilden lite tydligare.

Vad är skillnaden mellan 2D, 3D och 4D?

2D är traditionella ultraljudsbilder i svartvit. Utifrån 2D bilden kan 3D bilden konstrueras vilken ger en mer verklighetstrogen bild av fostret och således påminner mer om ett vanligt foto. 4D är rörliga 3D bilder eller små filmsekvenser.

Måste jag boka tid?

Ja, lediga tider bokas enklast genom vår online bokningskalender. Det går även bra att ringa oss på tel. 040-98 70 80 .

Vad är FMF?

FMF står för Fetal Medicine Foundation som är en världomspännande organisation med målsättning att förbättra graviditetsövervakningen. Organisationen tillhandahåller utbildningsprogram och kontrollerar årligen att kompetensen upprätthålls. Alla ultraljudsbarnmorskor och läkare på Emma ultraljud har godkända FMF-certifieringar.

När tas blodprovet vid ett KUB-test?

Vi rekommenderar att ni kommer till Emmakliniken och tar blodprovet ca 10 dagar innan ultraljudsundersökningen. Då kan ni efter ultraljudsundersökningen få det samlade svaret på KUB-testet och genomgå resultatet med ultraljudsbarnmorskan. Om ni inte har möjlighet till detta, t ex av geografiska skäl, går det bra att ta blodprovet i samband med ultraljudsundersökningen. I så fall får ni KUB-svaret hemskickat via email och brev så fort blodprovsanalysen är klar (efter ca 7-10 dagar).

Kan man få reda på könet vid en ultraljudsundersökning?

Från och med graviditetsvecka 18 kan man oftast få reda på könet om ni så önskar.

Får vi filma eller fotografera under vår ultraljudsundersökning?

Ingen fotografering eller filmning tillåts under ultraljudundersökningen.

Priser

Blodprovet som är en del av KUB-undersökningen ingår i priset.

Skulle ultraljudsbarnmorskan hitta något avvikande vid undersökningen och bedömer att det krävs ytterligare undersökning erbjuds ni detta kostnadsfritt. Är risken för Down syndrom förhöjd dvs. mera än 1:300 kan vi erbjuda en moderkaksprov till bosatta i Skåne.

Undersökning
Pris (kr)Kvälls/helgtillägg*
Utförs i graviditetsvecka
Besökstid**
Viabilitetsskanning900200 8+0 till 11+030 min
Tidigt ultraljud110020011+0 till 13+630 min
KUB190030011+4 till 13+645min
KUB, tvillingar 240030011+4 till 13+660 min
Tidig anatomigranskning110020015+0 till 16+6 30 min
Anatomigranskning110020018+0 till 22+030 min
Anatomigranskning, tvillingar155030018+0 till 22+045 min
Tillväxtkontroll 110020024+0 till förloss.30 min
Tillväxtkontroll, tvillingar155030024+0 till förloss.60 min
Tillväxtkontroll inkl. 3D ***160020026+0 till 29+0 30 min
Ultraljud + NIPT test****6500200+10 veckor60 min
NIPT test - ultraljud redan utfört*****6100200+10 veckor60 min

Öppettider

Dagligen mellan 08:00-16:00, minst en kväll i veckan till 19:00 ev. 20:00 samt de flesta söndagarna mellan 09:00-16:00.

Bilder
Våra patienter får alltid med sig ett par svart-vita bilder, och det finns även möjlighet att få bilderna digitalt för 95 kronor. Meddela Ultraljudsbarnmorskan innan undersökningen om du vill ha bilderna digitalt, antingen per SMS eller på en USB-sticka.

Per SMS får du dina bilder skickade direkt till mobilen och/eller till e-postadress. Sen kan du enkelt dela bilderna med din familj, vänner och andra i dina sociala nätverk. Patientsäkerheten skyddas med hjälp av patientsäkerhetslagen och bilderna är anonymiserade.

Betalning
Det går bra att betala med kort eller Swish. Undersökningar som ej avbokats senast 48 timmar innan bokad tid debiteras fullt pris.

Barnpolicy
Alla ultraljudsundersökningar har ett medicinskt ändamål. De allra flesta foster är friska men syftet med undersökningarna är att upptäcka eventuella avvikelser i anatomin som kan påverka prognosen och omhändertagandet av barnet. Även erfarna ultraljudsbarnmorskor måste arbeta ostörda och koncentrera sig för att kunna bedöma vad de ser på skärmen.

Små barn kan lätt bli otåliga och undersökningen riskerar då bli splittrad för såväl de blivande föräldrarna som för den undersökande ultraljudsbarnmorskan/läkaren. Vår policy är därför att föräldrar får ta med sig barn över 7 år på alla våra undersökningar efter graviditetsvecka 24 men inga barn får närvara vid undersökningar som sker före graviditetsvecka 24+0

Fotografering/filmning
Egen fotografering/filming är inte tillåtet.

* Helgtillägg samt kvällstillägg från kl. 17.00 p vardagar. 300 kronor för en KUB-undersökning och 200 kronor för alla andra undersökningar.

** Undersökningstiden varierar en del beroende på fostrets storlek och läge, moderkakans placering mm

***För att uppnå en bra 3D undersökning krävs att det finns fostervatten runt om fostret. Bästa resultat uppnås mellan 26 – 30 fullgångna veckor där mängden fostervatten i förhållande till fostrets storlek är mest gynnsam. Efter 34 fullgångna veckor är det generellt svårare på grund av ovannämnda skäl.

**** Inklusive 22q11 extra 1400Kr totalt 7900 kr

***** Om det på Emma ultraljud tidigare är utfört en KUB undersökning eller ett tidigt ultraljud (från graviditetsvecka 8+0). Inklusive 22q11 extra 1400Kr totalt 7500 kr