Föräldragrupper

Ni kommer att bli inbjudna till att delta i föräldragrupper här hos oss på Emma BVC.   

Vi har även möjlighet att erbjuda HLR för barn mot en kostnad, vänligen se vår inbjudan.

Alla vi som arbetar på Emma BVC håller i föräldragrupperna vid olika träffar.

Syftet med föräldragrupperna är:

  • Ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarns behov och utveckling
  • Ökad kontakt med andra föräldrar med möjlighet att dela erfarenhet och upplevelser
  • Ökad medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden