Harmony-test

Harmony-testet är ett blodprov som tas från den gravida kvinnans arm och kan utföras från graviditetsvecka 10+0. Genom blodprovet kan man undersöka fragment av fostrets DNA.

Harmony-testet ger en riskbedömning av utvalda syndrom på samma sätt som man får vid nackuppklarningsundersökningen och Doubletestet. Skillnaden är att Harmony-testet är mer exakt och upptäcker 99,9% av alla fostren med Downs syndrom, medan nackveckscreeening och Doubletestet bara upptäcker 89%.

Testet passar bäst för gravida med en enda foster, gärna också graviditet efter donerat ägg eller sperma. Du eller den biologiska fadern får dock inte själv vara bärare av kromosomavvikelser.

Väntar du tvillingar? Då rekommenderar vi Panorama-testet istället.

Om Harmony-testet inte är lämpligt för dig på grund av din vikt, rekommenderar vi Evita-testet.

Tid: 45 min.
Pris: kr. 4.300,-

Få mer information om
ditt ofödda barn med
Harmony-testen

Med Harmony-testen har du möjlighet att få följande information om ditt barn.

 • Downs syndrom (Trisomi 21)
 • Edwards syndrom (Trisomi 18)
 • Pataus syndrom (Trisomi 13)
 • Turners Syndrom (Monosomi X)
 • Klinefelters Syndrom (XXY)
 • Triple-X (XXX)
 • XYY karyotype

Barnets kön
(valfritt, inga extra kostnader tillkommer)

 • Pojke / Flicka
 • Tvillinggraviditeter: Endast flickor / åtminstone 1 pojke.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 • DiGeorges Syndrom (22q11.2)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vad inkluderas i Harmony-testen?

 • Innan du beställer testen kan du få en noggrann telefonrådgivning av våra sekreterare om du önskar det.

 • Fostret undersöks noggrant med scanning för att upptäcka eventuella utvecklingsfel. Det skiljer i vad som kan ses under de olika veckorna.

 • Om du har varit på en scanning och fått reda på att det finns mjuka markörer och därför vill göra ett Harmony-test, går vi igenom tillsammans vad det kan betyda för dig och fostret.

 • Om Harmony-testen visar hög risk för att fostret har en kromosomavvikelse kommer du att erbjudas ett moderkaks- eller fostervattensprov för att bekräfta eller avfärda detta. Vi hjälper gärna till med att hänvisa dig till rätt avdelning.

Boka tid online

Du hittar tillgängliga tider i vår online bokningskalender. Vi ser fram emot att se dig!

Visste du?

Harmony-testen är en högprecis och fullständigt säker metod för att undersöka om ditt barn är friskt och välmående. Få en översikt i tabellen nedan om hur Harmony-testen står i förhållande till nackveckscanningen och Double-testen.

Generellt om Harmony-testen

 • Harmony-testen kan inte upptäcka deletioner, translokationer, triploidi eller mosaicism.

 • Om du vill kan du få reda på barnets kön och en riskbedömning om det har normala könskromosomer. Du bör dock vara medveten om att könkromosomanomalierna inte kan upptäckas om du väntar tvillingar (läs mer om att vänta tvillingar).

 • Ungefär 4% av blodproverna går inte att testa och du kommer att bli ombedd att komma tillbaka för att ta en ny blodprov. Detta är gratis. Vid upprepning av blodprovet kommer 70% att få svar. Det kan bero på tekniska problem i laboratoriet eller att det inte finns tillräckligt med foster-DNA. 5% kommer att uppleva längre svarstid än 8 dagar.
 

Vad din vikt betyder för provet

 • I blodet finns både DNA från dig och ditt foster. Foster-DNA måste utgöra minst 4% för att man ska kunna få ett svar. 4% av alla som vill ta testet kommer att uppleva att det behöver upprepas eftersom det inte finns tillräckligt med DNA i provet, vilket oftare händer om du är överviktig.

  I tabellen nedan kan du se resultatet från en studie (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man redovisar hur många gravida som får svar på testen i första blodprovet i olika viktklasser.

  Om Harmony-testen inte passar dig på grund av din vikt rekommenderar vi istället Evita-testen. Din vikt spelar ingen roll för detta test.

I denna tabell kan du se resultatet från en undersökning (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man räknar ut hur många gravida som fick svar på sitt test vid första blodprovet i olika viktklasser.

Om du inte får svar vid första blodprovet erbjuds du en ny provtagning utan kostnad. Efter andra blodprovet kommer cirka 70% av de som inte fick svar vid första testet att få ett svar.

Vikt i kg Antal gravida i undersökningen Procentandel som fick svar vid första blodprovet

<50
809
99,8
≥50 < 60
4.825
99,6
≥60 < 70
6.224
99,2
≥70 < 80
4.313
98,8
≥80 < 90
2.574
98,2
≥90 < 100
1.608
96,3
≥100 < 110
921
93,9
≥110 < 120
508
89,8
≥120 < 130
298
87,9
≥130 < 140
172
81,4
≥140
132
71,2

Så får du svar

Så fort vi får svarsresultat så kommer vi att ringa. Vi ringer alltid oavsett om det är en positivt eller negativt svar.

Om du önskar att få ditt svar på annat sätt, kommer vi överens om det vid din scanning. Efteråt skickar vi din rapport via en datasäker e-post till dig.

Ska jag betala även om jag inte får svarsresultat?

Om du inte har fått svar på någon av sjukdomarna, betalar du endast för konsultationen och ultraljudsundersökningen. Vi återbetalar beloppet för testet till ditt konto, minus 1 000 kr.

Om du inte får svar i första blodprovet erbjuds du en ny gratis. Efter det andra blodprovet får cirka 70% av de som inte fick svar vid första testet ett svar.

Om du har fått svar på vissa av sjukdomarna, men inte alla, betalar du för hela testet.

Vissa testresultat kan vara så kallade falska negativa, vilket innebär att provet indikerar att man väntar ett friskt barn, men det stämmer inte. Falska negativa förhållandet för Harmony-testen är dock endast 0,1%.

Generellt om Harmony-testen

 • Harmony-testen kan inte upptäcka deletioner, translokationer, triploidi eller mosaicism.

 • Om du vill kan du få reda på barnets kön och en riskbedömning om det har normala könskromosomer. Du bör dock vara medveten om att könkromosomanomalierna inte kan upptäckas om du väntar tvillingar (läs mer om att vänta tvillingar).

 • Ungefär 4% av blodproverna går inte att testa och du kommer att bli ombedd att komma tillbaka för att ta en ny blodprov. Detta är gratis. Vid upprepning av blodprovet kommer 70% att få svar. Det kan bero på tekniska problem i laboratoriet eller att det inte finns tillräckligt med foster-DNA. 5% kommer att uppleva längre svarstid än 8 dagar.
 

Vad din vikt betyder för provet

 • I blodet finns både DNA från dig och ditt foster. Foster-DNA måste utgöra minst 4% för att man ska kunna få ett svar. 4% av alla som vill ta testet kommer att uppleva att det behöver upprepas eftersom det inte finns tillräckligt med DNA i provet, vilket oftare händer om du är överviktig.

  I tabellen nedan kan du se resultatet från en studie (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man redovisar hur många gravida som får svar på testen i första blodprovet i olika viktklasser.

  Om Harmony-testen inte passar dig på grund av din vikt rekommenderar vi istället Evita-testen. Din vikt spelar ingen roll för detta test.

I denna tabell kan du se resultatet från en undersökning (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man räknar ut hur många gravida som fick svar på sitt test vid första blodprovet i olika viktklasser.

Om du inte får svar vid första blodprovet erbjuds du en ny provtagning utan kostnad. Efter andra blodprovet kommer cirka 70% av de som inte fick svar vid första testet att få ett svar.

Vikt i kg Antal gravida i undersökningen Procentandel som fick svar vid första blodprovet

<50
809
99,8
≥50 < 60
4.825
99,6
≥60 < 70
6.224
99,2
≥70 < 80
4.313
98,8
≥80 < 90
2.574
98,2
≥90 < 100
1.608
96,3
≥100 < 110
921
93,9
≥110 < 120
508
89,8
≥120 < 130
298
87,9
≥130 < 140
172
81,4
≥140
132
71,2

Så får du svar

Så fort vi får svarsresultat så kommer vi att ringa. Vi ringer alltid oavsett om det är en positivt eller negativt svar.

Om du önskar att få ditt svar på annat sätt, kommer vi överens om det vid din scanning. Efteråt skickar vi din rapport via en datasäker e-post till dig.

Ska jag betala även om jag inte får svarsresultat?

Om du inte har fått svar på någon av sjukdomarna, betalar du endast för konsultationen och ultraljudsundersökningen. Vi återbetalar beloppet för testet till ditt konto, minus 1 000 kr.

Om du inte får svar i första blodprovet erbjuds du en ny gratis. Efter det andra blodprovet får cirka 70% av de som inte fick svar vid första testet ett svar.

Om du har fått svar på vissa av sjukdomarna, men inte alla, betalar du för hela testet.

Vissa testresultat kan vara så kallade falska negativa, vilket innebär att provet indikerar att man väntar ett friskt barn, men det stämmer inte. Falska negativa förhållandet för Harmony-testen är dock endast 0,1%.

Bäst service, trevligt bemötande, hög kvalitet och tillgänglighet är vad som driver oss som jobbar på Emma