Vistara-test

Vistara är ett genetiskt screeningtest som undersöker 25 sjukdomsgener som alla kan orsaka allvarliga sjukdomar för din nyfödda bebis. Testet utförs genom ett blodprov från den gravidas arm och kan tas efter graviditetsvecka 9+0.

Frekvensen av sjukdomar som screenas med Vistara är kombinerat högre än frekvensen av Downs syndrom, med en förekomst på 1:600. För en mer detaljerad bild av ditt barns hälsa rekommenderar vi att genomföra både Vistara-testet och Panorama-testet tillsammans, eftersom de två testerna kompletterar varandra på ett bra sätt.

Tid: 30 min.
Pris: kr. 8.500,-
Plus Panorama, tid: 45 minutter
Rabatt kr. 1.000,-
Pris kr. 12.900,-

Få kunskap om ditt barn med Vistara-testet.

Med Vistara-testen har du möjlighet att screena för 25 sjukdomsgener, se listan här nedan.

 • Achondroplasia
 • Alagille Syndrome
 • Antley Bixler Syndrome
 • Apert Syndrome
 • Cardiofaciocutaneous Syndrome 1, 3 & 4
 • CATSHL Syndrome
 • CHARGE Syndrome
 • Cornelia de Lange Syndrome 1 – 5
 • Costello Syndrome
 • Crouzon Syndrome
 • Ehlers-Danlos Syndrom: Classic, type VIIA, cardiac valvular form, type VIIB
 • Epileptic encephalopathy: Early infantile & 2
 • Hypochondroplasia
 • Intellectual disability
 • Jackson Weiss Syndrome
 • Juvenile myelomonocytic leukemia (JMML)
 • LEOPARD Syndrome 1 & 2 (Noonan Syndrome with multiple lentigines)
 • Muenke Syndrome
 • Noonan Syndrome 1, 3, 4, 5, 6 & 8
 • Osteogenesis imperfecta, type I, II, III & IV
 • Pfeiffer Syndrome, type 1, 2 & 3
 • Rett Syndrome
 • Sotos Syndrome 1
 • Thanatophoric dysplasia, type I & II
 • Tuberous sclerosis 1 & 2
Du kan läsa mer om de olika syndromerna här. (link to information flyer)

Vad ingår i testen?

 • Innan du beställer testen kan du få en grundlig telefonrådgivning från våra sekreterare om du önskar det.

 • Fostret undersöks noggrant med en scanning för att undersöka om det finns utvecklingsfel som kan ses på scanningen. Det som kan ses på scanningen varierar från vecka till vecka.

 • Om Vistara-testen visar hög risk för ett barn med kromosomfel, erbjuds du genetisk rådgivning. Vi hjälper dig gärna med att hänvisa dig till din förlossningsavdelning.

Visste du?

Vistara-testet är ett screeningtest, men har ändå en noggrannhet på över 99% i validerade studier, och det har ännu inte hittats några falskt positiva resultat i kommersiella tester.

Generellt om Vistara-testen

 • De flesta av de sjukdomar som Vistara kan upptäcka kan inte identifieras tidigt i graviditeten med ultraljud. De kan först upptäckas i vecka 2 och 3 eller inte alls.

 • Vistara screenar för 25 allvarliga genetiska sjukdomar, såsom Noonan syndrom, Rett syndrom och osteogenesis imperfecta.

 • Vistara screenar för sjukdomar som tillsammans förekommer oftare än Downs syndrom.

 • Vistara screenar för sjukdomar som inte ingår i vanlig NIPT eller screening av bärarstatus.

 • Vistara-testet kan göras från vecka 9+0.

 • Vistara-testet är ett blodprov från armen och är därför helt utan risk för abort.

Vistara-testen passar dig som:

 • Vill ha mer information och den bästa säkerheten för ett friskt barn.

 • Önskar ett komplement till moderkaksprov eller fostervattenprov, eftersom de sjukdomar som Vistara undersöker inte ingår i en vanlig kromosomundersökning.

 • Har upptäckt förändringar vid ultraljudsundersökning, såsom korta ben eller stor nackveck.

 • Har en blivande pappa i hög ålder.

Det betyder din vikt för provet

I blodet finns både DNA från dig och ditt foster. Foster-DNA ska utgöra minst 4% för att man ska kunna få ett svar. 1-2% av alla som tar provet kommer att behöva upprepa det, eftersom det inte finns tillräckligt med DNA i provet, vilket oftare händer om du är överviktig.

I denna tabell kan du se resultatet från en studie (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man registrerar hur många gravida kvinnor som får svar på testen i första blodprovet i olika viktklasser.

I den här tabellen kan du se resultaten från en undersökning (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662–666), där man redovisar hur många gravida som får svar på sitt test i första blodprovet i olika viktklasser.

Om du inte får svar i första blodprovet erbjuds du en ny provtagning utan extra kostnad. Efter det andra blodprovet kommer cirka 70% av de som inte fick svar i första testet att få ett svar.

Vikt i kg Antal gravida i undersökningen Procentandel som fick svar i första blodprovet

<50
809
99,8
≥50 < 60
4.825
99,6
≥60 < 70
6.224
99,2
≥70 < 80
4.313
98,8
≥80 < 90
2.574
98,2
≥90 < 100
1.608
96,3
≥100 < 110
921
93,9
≥110 < 120
508
89,8
≥120 < 130
298
87,9
≥130 < 140
172
81,4
≥140
132
71,2

Så får du svar

Så snart vi har mottagit svaret från USA via mail, ringer vi upp dig. Vi ringer alltid oavsett om svaret är positivt eller negativt.

Om du önskar få ditt svar på annat sätt, kan vi diskutera det när du kommer för scanningen. Efteråt skickar vi din rapport till dig via ett säkert mail.

Måste jag betala om jag inte får något svar?

Om du inte får svar på någon av sjukdomarna, betalar du bara för konsultationen och ultraljudsskanningen. Vi återbetalar testbeloppet till ditt konto, minus 1 000 kr.

Om du har fått svar på vissa sjukdomar men inte alla, betalar du för hela testet.

Generellt om Vistara-testen

 • De flesta av de sjukdomar som Vistara kan upptäcka kan inte identifieras tidigt i graviditeten med ultraljud. De kan först upptäckas i vecka 2 och 3 eller inte alls.

 • Vistara screenar för 25 allvarliga genetiska sjukdomar, såsom Noonan syndrom, Rett syndrom och osteogenesis imperfecta.

 • Vistara screenar för sjukdomar som tillsammans förekommer oftare än Downs syndrom.

 • Vistara screenar för sjukdomar som inte ingår i vanlig NIPT eller screening av bärarstatus.

 • Vistara-testet kan göras från vecka 9+0.

 • Vistara-testet är ett blodprov från armen och är därför helt utan risk för abort.

Vistara-testen passar dig som:

 • Vill ha mer information och den bästa säkerheten för ett friskt barn.

 • Önskar ett komplement till moderkaksprov eller fostervattenprov, eftersom de sjukdomar som Vistara undersöker inte ingår i en vanlig kromosomundersökning.

 • Har upptäckt förändringar vid ultraljudsundersökning, såsom korta ben eller stor nackveck.

 • Har en blivande pappa i hög ålder.

Det betyder din vikt för provet

I blodet finns både DNA från dig och ditt foster. Foster-DNA ska utgöra minst 4% för att man ska kunna få ett svar. 1-2% av alla som tar provet kommer att behöva upprepa det, eftersom det inte finns tillräckligt med DNA i provet, vilket oftare händer om du är överviktig.

I denna tabell kan du se resultatet från en studie (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662-666), där man registrerar hur många gravida kvinnor som får svar på testen i första blodprovet i olika viktklasser.

I den här tabellen kan du se resultaten från en undersökning (Prenatal Diagnosis 2013, 33, 662–666), där man redovisar hur många gravida som får svar på sitt test i första blodprovet i olika viktklasser.

Om du inte får svar i första blodprovet erbjuds du en ny provtagning utan extra kostnad. Efter det andra blodprovet kommer cirka 70% av de som inte fick svar i första testet att få ett svar.

Vikt i kg Antal gravida i undersökningen Procentandel som fick svar i första blodprovet

<50
809
99,8
≥50 < 60
4.825
99,6
≥60 < 70
6.224
99,2
≥70 < 80
4.313
98,8
≥80 < 90
2.574
98,2
≥90 < 100
1.608
96,3
≥100 < 110
921
93,9
≥110 < 120
508
89,8
≥120 < 130
298
87,9
≥130 < 140
172
81,4
≥140
132
71,2

Så får du svar

Så snart vi har mottagit svaret från USA via mail, ringer vi upp dig. Vi ringer alltid oavsett om svaret är positivt eller negativt.

Om du önskar få ditt svar på annat sätt, kan vi diskutera det när du kommer för scanningen. Efteråt skickar vi din rapport till dig via ett säkert mail.

Måste jag betala om jag inte får något svar?

Om du inte får svar på någon av sjukdomarna, betalar du bara för konsultationen och ultraljudsskanningen. Vi återbetalar testbeloppet till ditt konto, minus 1 000 kr.

Om du har fått svar på vissa sjukdomar men inte alla, betalar du för hela testet.

Bäst service, trevligt bemötande, hög kvalitet och tillgänglighet är vad som driver oss som jobbar på Emma

Boka tid online

Du hittar lediga tider i vår online bokningskalender.
Vi ser fram emot att se dig!