Välkommen till

Emmakliniken

Din Ultraljudsklinik och BVC

Välkommen till

Emmakliniken

Din Ultraljudsklinik i både Malmö & Lund

Din Ultraljudsklinik
& Barnavårdscentral

Våra mottagningar
Emmakliniken har tre mottagningar i två städer, Malmö & Lund

Vi har ofta kvällsöppet, och alla våra mottagningar är lättillgängliga.

Vi hälsar alla föräldrar och barn välkomna till oss! 

I Malmö finner du oss på Erikslustvägen 24, där vi delar ingång med CURA-kliniken.

Emma ultraljud är specialiserat inom graviditetsultraljud och fosterdiagnostik.

Till Emma ultraljud kan man komma som privat betalande eller på remiss från de barnmorskemottagningar vi samarbetar med.

Till gynekologisk ultraljudsundersökning kan man remitteras av gynekologer inom både den privata och offentliga vården.

I Lund finner du oss på Stora Södergatan 3, där det även nära finns goda parkeringsmöjligheter.

Emma ultraljud är specialiserat inom graviditetsultraljud och fosterdiagnostik.

Till Emma ultraljud kan man komma som privat betalande eller på remiss från de barnmorskemottagningar vi samarbetar med.

Till gynekologisk ultraljudsundersökning kan man remitteras av gynekologer inom både den privata och offentliga vården.

I Malmö finner du oss på Erikslustvägen 24, där vi delar ingång med CURA-kliniken.

Emma barnavård är en privat barnavårdscentral som har avtal med Region Skåne om att bedriva barnhälsovård för barn mellan 0-6 år. Detta är kostnadsfritt. Vi som arbetar här på Emma BVC är barnsjuksköterskor och allmänläkare.

För att göra det enklare för er som föräldrar att ge ert barn den bästa starten i livet, vill vi ge er den bästa servicen och omtanken för dig och ditt barn. Vår målsättning är att främja ditt barns hälsa, utveckling och trygghet. Vi har alla ett stort engagemang i vårt arbete och ser fram mot att träffa alla barn och föräldrar.

Varför folk väljer Emma
Varför folk
väljer Emma

Erfarenhet

Vi gör årligen över 12 000 ultraljudsundersökningar & tar hand om mer än hälften av gravida kvinnor i Skåne, och vi har åtta barnmorskor på plats.

Våra barnmorskor har lång erfarenhet av graviditetsultraljud och är FMF- (Fetal Medicine Foundation) certifierade. Dessa certifieringar uppdateras årligen.

Vi är tre barnsjuksköterskor med lång erfarenhet, från olika verksamheter bland annat barnkliniken och
andra BVC mottagningar.

Specialistläkare på plats

Vårt medicinskt ansvariga läkare är specialist i obstetrik och gynekologi med lång erfarenhet av graviditetsultraljud, fosterdiagnostik (bland annat moderkaksprov och fostervattenprov) samt gynekologiskt ultraljud.

Visar en KUB undersökning förhöjd risk kan vår specialistläkare med kort väntetid utföra moderkaksprov eller fostervattenprov.

De läkare som finns hos oss är spec. allmänläkare med lång erfarenhet av barnhälsovård. De finns hos oss 1-2dagar i veckan för att utföra hälsokontroller. Om barnet är sjukt, så besöker man sin Vårdcentral eller akutmottagningen vid akuta situationer.

Tillgänglighet

Vi har öppet minst två kvällar i veckan och de flesta helger.

 Vi är centralt belägna i Malmö i ett läkarhus som också rymmer andra specialiteter, såsom mödravård, BVC, audionomer, allmänläkare och gynekologer. Vi finns också centralt i Lund med goda parkeringsmöjligheter.

Vi har öppet måndag till fredag, helgfria dagar. Det är lätt att komma i kontakt med oss på telefon eller
via sms. Det går också bra att nå oss via 1177 e-tjänster eller infomejlen.Vi är centralt belägna i Malmö i
ett läkarhus som också rymmer andra specialiteter, såsom mödravård, ultraljud, audionomer,
allmänläkare och gynekologer

Service

För oss är det viktigt med god service, trevligt bemötande, hög kvalitet och tillgänglighet. Hos Emma kommer det alltid vara din & ditt barns trygghet som är i fokus

Vi arbetar efter barnhälsovårdens basprogram med hembesök när man kommit hem från BB och adoption. Även vid 8månaders ålder då vi bland annat pratar barnsäkerhet. Vaccinationer ges enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Vi erbjuder föräldragrupper och HLR kurser.

Hos oss är ditt barns utveckling och ert föräldraskap i fokus.

Hur bokar jag tid hos Emma Ultraljud & Emma BVC?

Online

Vi har hög tillgänglighet, och det är enkelt att boka tider online, via mail eller telefon.

Via Mail eller Telefon

Emma barnavårdcentral når du på
076 000 16 30,

och Emma Ultraljud
040 98 70 80

Vi gör det enkelt för dig att bli omhändertagen

Hur bokar jag tid hos Emma Ultraljud & Emma BVC?

Online

Vi har hög tillgänglighet, och det är enkelt att boka tider online, via mail eller telefon.

Klicka här nedan för att boka tid hos Emma Ultraljud, eller få mer information om hur du kan Inskriva BVC.

Via mail
och telefon

Emma BVC når du på 076 000 16 30, och Emma Ultraljud 040 98 70 80 Du kan även skicka mail till info@emmabvc.se för frågor angående BVC, info@emmaultraljudsklinik.se för frågor angående ultraljud, eller boka tid online.