Personal

Ultraljud personal

Majken Södeberg Lundström

Verksamhetschef Ultraljud Specialistläkare

Suzanne Olsson

Leg. Barnmorska

Louise Elgström

Leg. Barnmorska

Christin Hansson Öhman

Leg. Barnmorska

Agneta Rylander

Leg. Barnmorska

Marleen Rosenmeier

Leg. Barnmorska

Christina Lindberg

Leg. Barnmorska

Mette Bang-Jensen

Leg. Barnmorska

Ann-Therese Lindskog

Leg. Barnmorska

BVC personal

Annelie Martinsson Thernström

Verksamhetschef BVC

Carina Jörgensson

Distriktsläkare

Anna Ranstett

Barnsjuksköterska

Frida Thorsen

Distriktsläkare

Administration & Ledning

René Vind Ludwigs

VD

Mari Tolf

Klinikassistent

Karin Gudmundsson

Ekonomiansvarig

Mari Trossing

Klinikassistent

Eva Löfström

Klinikassistent