Föräldragrupper

Just nu erbjuder vi inte föräldragrupper, men planerar någon form av aktivitet under våren 2024.

Tack!

Mvh,
Annelie

Alla vi som arbetar på Emma BVC håller i föräldragrupperna vid olika träffar.

Syftet med föräldragrupperna är:

  • Ökad kunskap kring föräldraskap, familjerelationer, spädbarns behov och utveckling
  • Ökad kontakt med andra föräldrar med möjlighet att dela erfarenhet och upplevelser
  • Ökad medvetenhet om och möjlighet till påverkan av samhälleliga förhållanden