Nyttiga Länkar

Vid sjukdom och olycksfall:

När ska man ringa SOS Alarm? På deras hemsida kan du läsa mer.

Har ditt barn fått i sig något olämpligt? Giftinformationscentralen kan hjälpa till.

Allmän vård och barnavård:

Mina Vårdkontakter är en utmärkt tjänst som Region Skåne tillhandahåller. Här kan du göra hälsoval för dig själv och dina barn, du kan också kontrollera recept från apoteket och i vissa fall kan man förnya recept, ändra tider osv. Det varierar för olika mottagningar.

Vårdguiden har mycket intressant information för alla. Här finns information om det mesta och de har också temasidor om barn och föräldrar och fakta och råd om olika sjukdomar och besvär man kan ha både som vuxen och barn.

Andra viktiga resurser för föräldrar kan du även hitta på konsumentverkets hemsida

Livsmedelsverket har många goda råd om mat för barn upp till ett år. Det är tänkt som ett stöd för familjen och passar de allra flesta.

Söker du information om vaccinationer som ingår i vaccinationsprogrammet så finns mer information på Folkhälsomyndigheten webb.

Ibland kan man behöva extra stöd som småbarnsförälder om omställningen blivit svår eller av andra skäl. Då kan man vända sig till Barnhälsovårdspsykologerna som kan hjälpa till både med barnafrågor och föräldrafrågor.

Amning:

Amning kan vara både lätt och svårt. På sjukhusets amningsmottagning kan man få extra hjälp och stöd om man skulle behöva. Det finns också mycket information att läsa på amningshjälpen och här finns svar på de flesta frågor man kan ha.

Barnsäkerhet:

På konsumentverkets sidor kan man få mycket bra information om barnsäkerhet, men också en massa annan nyttig information som kan vara bra att känna till.