Basprogram

När Vad kommer att hända Vem deltar
1-2 veckor
Inskrivning med hembesök eller besök på BVC
BVC sköterska
2-3 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt
BVC sköterska
4 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
Läkare+BVC sköterska team
6-8 veckor
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd, rotavirusvaccination dos 1
BVC sköterska
2 månader
EPDS samtal (mammasamtal)
BVC sköterska
3 månader
Hälsokontroll, vikt, längd, vaccination 1 och rotavirusvaccination 2
BVC sköterska
3 - 5 månader
Enskilt föräldrasamtal, pappa/partnersamtal
BVC sköterska
4 månader
Hälsokontroll, vikt och längd
BVC sköterska
5 månader
Hälsokontroll, vikt, längd och vaccination 2
BVC sköterska
6 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
Läkare + BVC sköterska Team
8 månader
Hembesök med hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längde och information om barnsäkerhet
BVC sköterska
10 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt och längd
BVC sköterska
12 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination 3
Läkare + BVC sköterska Team
18 månader
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd och vaccination
BVC sköterska
2½ år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, språk- och talutveckling
BVC sköterska
3 år
Hälsokontroll, hälsosamtal, vikt, längd och BMI
Läkare+BVC sköterska Team
4 år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI, syn, hörsel, språk- och talutveckling
BVC sköterska
5 år
Hälsokontroll, utvecklingsbedömning, vikt, längd, BMI och vaccination. Sammanfattning inför skolstart
BVC sköterska

Man kan läsa mer om det nya basprogrammet på Rikshandbokens hemsida.