Sjukt Barn

Om ert barn är sjukt

Om ert barn är sjukt och ni behöver komma i kontakt med sjukvården skall ni ringa till den vårdcentral som ert barn är listat på. Ni är också välkomna att få råd av oss.


Man ska inte gå till sin BVC när barnet är sjukt, eller förälder är sjuk, eftersom det finns en risk att smitta sprids. Ta heller inte med sjuka syskon.


När BVC och vårdcentralen är stängd hänvisar vi 1177.se där finns många egenvårdsråd om barns hälsa. Det går också utmärkt att ringa dem på telefonnummer 1177, dygnet runt.

Barnakutens mottagning är öppen dygnet runt.

Vid akuta sjukdomstillstånd ring 112.

Du känner väl till att ditt barn vid sjukdom bör vara listad vid en vårdcentral? Läs mer på Hälso- och vårdval i Skåne eller titta på 1177 vårdguidens e-tjänst.