Om Emmakliniken

Emmakliniken är ett svenskt vårdföretag som har två inriktningar:

Vår vision är att skapa en trygg ram för alla blivande föräldrar – från det allra första visuella mötet under graviditeten och fram till barnets första dag i skolan. Vårt koncept är att hålla absolut högsta kvalitet i allt när det gäller såväl undersökningar, utrustning, personal, tillgänglighet och service.

emma ultraljud som är en privat mottagning specialiserad inom fosterdiagnostik och obstetriskt ultraljud av gravida. Sedan etableringen i 2008 har det årliga antalet undersökningar ökat och var 2021 +12.000. Vi är därmed den största ultraljudsmottagning i Södra Sverige.

emma barnavård som är en privat barnavårdcentral på uppdrag av Region Skåne.

Ni är varmt välkomna till oss!

Företagsfakta

22 anställda. 21 kvinnor och 1 man, okt 2022

Se information om bolagets ekonomi och styrelse på Allabolag

Ägare: Emma Ultraljudsklinik AB ägs av Emvica AB och Maquina AB.